برای دیدن تصویر در اندازه A3 بر روی آن کلیک کنید
 
ثواب این طراحی هدیه به حاج آقا مجتبی تهرانی .....