شما پروردگار را به خود پروردگار بشناسید. یک عده هستند که پرواز کرده اند،
آها چه هستند؟ آنها کسانی هستندکه خدا را به واسطه ی خود
شناخته‌ اند. یعنی به واسطه این فیضو بسطی که درقلیشان
واقع می‌شودشناخته اند. اینها چقدر پریده اند! باباجون!


برای دیدن تصویر در اندازه اصلی A2 با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

ثواب این طراحی تقدیم به شهید احمدکاظمی ...