اهل شهر تهران...
دانش آموز پایه هشتم دبیرستان پاسداران...
طراح و مداح.....شاگرد یک مربی خوب.....
محب امیر المومنین... عاشق فاطمة الزهرا... منتظر صاحب الزمان... و امیری حسین و نعم الامیر...
پشتیبان ولایت فقیه... فدایی سید علی...
عاشق شهدا و شهادت...
و ان شالله یارمهدی...

یا علی